Nekaj uporabnikov v Sloveniji (abecedno)

 • Aerodrom Ljubljana
  Letališče Jožeta Pučnika

 • Avtocenter Kondor Ljubljana
  Prodajni salon Volkswagen

 • Avtogen d.o.o., Trzin
  Servisiranje tovornih vozil

 • Avtohiša Vrtac, Kranj
  Prodajni salon Audi, VW

 • Kulturno društvo Šentrupert

 • Krka d.d., Novo mesto
  Tovarna zdravil, temperaturno nadzirano skladišče

 • Libela Orodja, Celje

 • Mizarstvo Strajnar, Ljubljana

 • SKRIN d.o.o., Tolmin

 • Teniški klub Grosuplje

 • Vrtnarija Najdi, Cerknica

 • Vrtnarstvo Kozjek, Voklo