Pogosta vprašanja in odgovori

Če želite zastaviti lastno vprašanja, prosimo uporabite povezavo Airius.

Ali moramo osnovni pregled prostorov plačati?
Ne, osnovni pregled prostora/objekta z merjenjem temperaturnih razlik vam nudimo brezpla?no.
Lahko Airius sistem pomaga, ?e imamo v objektu galerije?
Da, Airius sistem pomaga izena?iti temperaturo pri vsaki konfiguraciji objekta.
V prostoru/objektu imamo klima naprave. Ali bo Airius sistem pomagal tudi poleti?
Da, v mnogih primerih lahko Airius sistem pomaga pri ohlajevanju prostorov in s tem zni?anju stro?kov hlajenja. Vsekakor pa je za to?nej?o oceno potrebno pregledati vsak specifi?ni primer posebej.
Kako dolgo traja, preden opazimo prihranek?
Prihranek boste opazili prakti?no takoj, ko boste zni?ali nastavitve termostatov v objektu. Tipi?na vrednost prihranka zna?a cca 6% za vsako stopinjo zni?anja osnovne temperature ogrevanja.
Kak?ni so splo?ni letni stro?ki obratovanja Airius enot?
Airius enote so nizkoenergijske naprave, ki potrebujejo za delovanje od 14-85W mo?i. Glede na trenutne cene elektri?ne energije se stro?ki obratovanja gibljejo v okvirih od cca 15? do cca 65? letno za posamezno enoto.
Boste vi organizirali namestitev enot?
Da, lahko poskrbimo tudi za namestitev oz. instalacijo enot Airius.
Imam lahko okna ali vrata odprta, ?e uporabljam Airius?
Da, sistem Airius deluje tudi pri odprtih oknih in/ali vratih. Kljub temu dosega najbolj?e rezultate v zaprtih prostorih.
Ali si lahko prislu?im provizijo, ?e vas predstavim zainteresiranim uporabnikom, ki imajo namen namestiti Airius sistem?
Da. Trudimo se, da bi bili na?i partnerji zadovoljni z na?imi uslugami in seveda z zaslu?kom za opravljeno delo. Podrobnosti na zahtevo.
Koliko Airius enot je trenutno name??enih po svetu?
Preko 8.500.
Kdo je trenutno najve?ji uporabnik Airius sistema v Evropi?
Monodraught Ltd, UK, imajo name??enih preko 500 enot od oktobra 2006.
Kaj narediti, ?e se Airius enota pokvari?
Airius nudi polno garancijo v trajanju 12 mesecev od dneva nakupa. ?e se v tem ?asu pojavi okvara, nas morate samo obvestiti in nam poslati okvarjeno enoto. V zameno boste prejeli novo Airius enoto. ?e se okvara pojavi izven garancijskega roka, lahko zahtevate popravilo ali kupite novo enoto s popustom.
Bomo res prihranili?
Uporabite ROI (Return Of Investment) kalkulator na na?i doma?i strani; izberite pribli?no povr?ino prostora / objekta in kliknite Izra?un. Vrednosti, ki jih izra?una kalkulator, so sicer le pribli?ne in temeljijo na izku?njah uporabnikov, a so dober pribli?ek realni situaciji.
Kdaj se pojavi prihranek?
Temperatura v va?em poslopju / prostoru bo izena?ena v roku 48 ur od namestitve in zagona Airius sistema. Neposredna posledica tega je, da lahko zni?ate nastavitve na termostatih, s ?imer neposredno zmanj?ujete stro?ke ogrevanja.