Pričevanja

Airius enote so nameščene v mnogih državnih in javnih objektih v ZDA in VB, med drugim v šolah, muzejih, rekreacijskih in športnih objektih, bazenih, gledališčih, vojaških objektih, gasilskih postajah, sodiščih in zaporih.

Glede na namembnost objekta so nameščene v aviaciji, transportnih in logističnih objektih, distribucijskih centrih, elektro- in avtomehaničnih delavnicah, energetskih podjetjih, proizvodnih in razvojnih podjetjih, trgovinah in trgovinskih centrih, bolnišnicah, restavracijah in marinah.

Matt Lambert - Rogue Rock Gym - Oregon, USA
Nameščene enote : prostoviseči model
"I would like to compliment your company on a fine product."
"I would like to compliment your company on a fine product. We use your AIRIUS System in our 6,000 sq ft rock climbing gym. Rock climbing gyms present a unique challenge when thinking about ventilation. The climbers do not want to climb in to a hot area whilst their partners at the bottom of the “rock” need to be kept warm…. the opposite to the laws of physics….. we need warm air at ground level with no increase in temperature as the climber ascends the wall. The AIRIUS System is perfect in this application…. they are safe, quiet and very energy efficient and allow us to save on our air conditioning costs "
Kelly Grummons - Chief Horticulturalist - Colorado, USA
Nameščene enote : prostoviseči model
""The AIRIUS System reduced our energy costs by 26% and paid for itself in one winter season."
""The AIRIUS System reduced our energy costs by 26% and paid for itself in one winter season. The units increased the air circulation throughout the planting benches, eliminated non-productive cold corners and increased our winter plant growth. As you predicted, our concrete floors and walkways became a heat storage bank, supplying free heat during the night. As a result of installing your system, the consistent temperature increased our winter plant growth in ways we had never seen before. Calla Lilies bloomed 25% more than in previous winter months and our philodendron showed exceptional growth…. The AIRIUS System helped us grow healthier plants. We’ve now installed the system throughout our greenhouses…. " "
Janez Stopar, direktor podjetja AVTOGEN d.o.o., Trzin
Nameščene enote : prostoviseči model
"Sistem AIRIUS smo namestili v delovni prostor z 9m visokim stropom, ki se razteza na cca 220m2."
"Sistem AIRIUS smo namestili v delovni prostor z 9m visokim stropom, ki se razteza na cca 220m2. Temperaturna razlika v prostoru (op.: merjeno pri tleh in pod stropom) je pred namestitvijo znašala okrog 7 stopinj Celzija, z Airiusom pa smo pri tleh pridobili višjo temperaturo in popolnoma odpravili razlike. Ob lepem vremenu lahko izkoriščamo tudi sončno toploto, ki v prostor vdira skozi stranska okna pod stropom. Moji vtisi glede Airiusa so pozitivni, zaposleni so z njim zadovoljni, enakega mnenja so tudi stranke ob svojem obisku."