Uporaba destratifikacijskih ventilatorjev

Airius metoda za izenačevanje temperature v prostoru, ki je v Sloveniji novost, se je na testiranjih izkazala za mnogo učinkovitejšo od tradicionalnih stropnih ventilatorjev in seveda mnogo cenejša od predelave obstoječih prezračevalnih naprav. Obenem je izjemno energijsko varčna, saj omogoča prihranke pri stroških ogrevanja do 35%.

Z eliminacijo temperaturne razlike plasti zraka (stratifikacije), ki je seveda posledica naravnih zakonov, ter izenačenjem temperature zraka v celotnem prostoru, lahko ustvarimo znatne prihranke pri stroških ogrevanja. Ob tem se močno izboljša tudi kakovost samega bivanja v prostoru, saj se izničijo temperaturne razlike med posameznimi mesti v prostoru - tipičen primer so območja okrog hladilnih omar v veleblagovnicah, kjer je navadno precej nižja temperatura kot v okolici, razlika pa nas kot kupce moti in lahko celo ogroža zdravje.

Airius destratifikacijski ventilatorji nemoteno delujejo v kombinaciji z obstoječimi prezračevalnimi in klimatizacijskimi napravami.

Ogreti zrak

Bistvena funkcija Airius destratifikacijskih ventilatorjev je preusmeritev ogretega zraka, ki se dviguje pod strop, saj zares ni smiselno ogrevati nekoristnega prostora pod stropom, ampak nas predvsem zanima temperatura do višine približno 2m od tal.

Tipične aplikacije vključujejo:

Tovarne & Skladišča
Običajno je strop v proizvodnih in skladiščnih prostorih visok, saj je razporeditev delovnih sredstev ključna za delovni proces. Ob sem ima seveda ogreti zrak obilo prostora, kamor se dvigne in ogreva strešno konstrukcijo, namesto da bi ogrel delovni prostor, kjer se zadržujejo delavci. Da neprestano ustvarja ustrezne pogoje, mora ogrevalni sistem zato delovati močneje. Z izenačitvijo temperature v prostoru se doseže manjša obremenitev ogrevalnih naprav, kar seveda neposredno vpliva na stroške ogrevanja. Obenem se z neprestanim mešanjem zraka koristno uporabi tudi toplota, ki jo proizvajajo delovni stroji, kar še dodatno zniža potrebno ogrevanje.

Farmacevtska skladišča
Izenačena temperatura v prostorih objekta poenostavi skladiščenje občutljivih surovin in izdelkov. Z ustrezno namestitvijo Airius ventilatorjev je možno ustvariti "toplotno past" v zgornjem predelu prostora, s čimer zagotovimo kroženje hladnejšega zraka okrog blaga.

Rastlinjaki
Kroženje zraka v rastlinjakih zagotavlja izenačenje temperature in s tem boljše pogoje za rast in razvoj cvetja ali zelenjave, obenem pa posledično zniža stroške ogrevanja. Tudi tako imenovane hladne točke, ki nastajajo v vogalih prostora ter med grelnimi elementi, bodo izginile, prostor pa bomo lahko izkoristili za sajenje. (pričevanja)

Pisarniški prostori
Kroženje zraka in izenačitev temperatur v delovnem prostoru ugodno vpliva na počutje zasposlenih in dviguje produktivnost ter obenem zmanjšuje stroške potrebnega ogrevanja prostorov.

Športni objekti & bazeni
Tudi tovrstni objekti imajo navadno visoke strope, kar pričakovano povzroča kopičenje toplega zraka tam, kjer ga najmanj potrebujemo. Airius sistem bo zagotovil znižanje stroškov ogrevanja in boljše počutje obiskovalcev, bodisi v telovadnici, bazenu ali prostorom za aerobiko.

Večnamenski prostori, razstavne dvorane & trgovine
Tako prostoviseča kot vgradna različica Airius imata močan vpliv na ozračje v prostoru in zagotavljata učinkovito izrabo toplejših zračnih plasti v celotnem objektu. Obiskovalci bodo deležni boljšega okolja, vi pa boste prihranili in obenem naredili nekaj dobrega za okolje.

Ohlajeni zrak

Obstaja kar nekaj primerov, ko lahko uporabnik pridobi z destratifikacijo v hladnem okolju; med tipične uporabe sodijo:

Galerije & večnivojski objekti
V vročem podnebju je pričakovati velike temperaturne razlike med nižjimi in višjimi nivoji prostora. Za ljudi, nameščene v višjem nivoju, je to čas potenja in pahljanja, medtem ko v nižjem nivoju včasih ni odveč niti dodatni brezrokavnik. Z ustrezno namestitvijo Airius enot se temu v veliki meri izognemo, s čimer močno izboljšamo počutje na vseh nivojih objekta.

Nizki stropi
Prostori z nižjim stropom (pod 5,5m) prav tako pridobijo z namestitvijo ustreznih destratifikacijskih ventilatorjev. V takih prostorih se zaradi dviganja toplega zraka pojavijo hladne točke, ki so zelo neprijetne za zaposlene ali obiskovalce. Nadzorovano kroženje zraka bo take točke izničilo in s tem močno izboljšalo bivalne pogoje. Tipičen primer takega okolja so večje pisarne s klima napravami, kjer lahko vidimo nekatere zaposlene oznojene, medtem ko drugim ni odveč dodatno oblačilo.

Nepravilno načrtovani ali starejši objekti
V nepravilno načrtovanih ali nekaterih strejših objektih dostikrat ni bilo poskrbljeno za ustrezno kroženje zračnih mas, zato se radi pojavljajo žepi toplega zraka, ki ohlajenemu zraku iz klimatizacijskih naprav preprečujejo ustrezno kroženje in s tem izničujejo učinke klimatizacije. Ustrezno prisilno kroženje zraka je tako nujno, če želimo ustvariti kar se da ugodne bivalne pogoje v objektu.

Atrij in zimski vrt
Sonce lahko zelo ogreje zasteklene prostore, kot so atriji ali zimski vrtovi. S pravilno nameščenimi Airius enotami lahko dosežemo zahtevane učinke in s tem ugodne bivalne pogoje.